نوید جان تولدت مبارک

نوید جان تولدت مبارک

نوید جان باقلبی پرازمهر میگم تولدت مبارک باشه ازخدا میخوام همیشه بهترین هارو سرراه زندگیت قراربده ارزویم این است: آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هرغصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت وتقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند تولدت مبارک

از طرف استادت ابوالفضل سازنده

مدیر سایت

آرامش ، تفکر ، امنیت = آی کی دو

دیدگاهتان را بنویسید