درباره ما

وب سایت رسمی استاد ابوالفضل سازنده فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲ آغاز کرده است.

و اخبار و اطلاعیه ها در مورد سبک ورزشی آی کی دو (دفاع شخصی) در این وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.