افتخاری دیگر برای آی کی دو می سی کای

بسم الله الرحمن الرحیم

افتخاری دیگر برای آی کی دو می سی کای

افتخاری دیگر برای آی کی دو می سی کای در شهرستان قرچک

اهدای حکم مربیگری رسمی ناجا به شاگرد با اخلاقم

استاد محمد ولی جانی

مدیر سایت

آرامش ، تفکر ، امنیت = آی کی دو

دیدگاهتان را بنویسید